YHTEYSTIEDOT

Kuntokatu 3, L-rakennus,
FI-33520 TAMPERE

+358 44 382 6561, toimisto(ät)tamko.fi
avoinna ma - pe kello 9.00 - 16.00

Tampere3-uutisia johtosäännöstä!

Tampereen korkeakoulusäätiö päätti lauantaina 10.2. kokouksessaan yliopiston johtosäännöstä. Johtosääntö käsittelee pääsääntöisesti yliopiston asioita, mutta ammattikorkeakoulun osalta johtosäännössä ollaan määritelty omistajaohjaukseen liittyviä asioita. TAMK jätti aiheesta kannanoton, jonka myös Tamko allekirjoitti.

Esittämistämme kannoista kokonaisuudessaan hyväksyttiin:

 • Ammattikorkeakoulu määritellään korkeakouluyhteisön osaksi

  • Luonnoksessa ammattikorkeakoulua ei oltu määritelty osaksi yhteisöä. Mielestämme jo johtosääntötasolla on tärkeää huomioida TAMKin asema yhteisössä.

 • Ammattikorkeakoululainsäädännön rajoitusten huomioimista jo johtosäännössä

  • Luonnoksessa ei oltu huomioitu lainsäädännön merkitystä riittävästi. Ammattikorkeakoululainsäädäntö on koko ammattikorkeakoulutoiminnan pohja, ja tärkein sitä säätelevä tekijä, joten se on huomioitava ammattikorkeakoulua käsitteleviä kirjauksia tehtäessä.

 • Ammattikorkeakoulu noudattaa ensisijaisesti ammattikorkeakoululakia, omaa johtosääntöä ja sitten korkeakouluyhteisön konsernisääntöä

  • Luonnoksessa sääntöjen järjestys oli konsernisääntö, ammattikorkeakoululaki ja oma johtosääntö. TAMKia kuitenkin määrittelevät lainsäädäntö ja säännöt esityksen mukaisessa järjestyksessä.

Osittain hyväksyttiin:

 • Säätiöyliopisto esittää ammattikorkeakoululain mukaisesti ehdokkaat TAMKin hallitukseen yhtiökokoukselle

  • Luonnoksessa oltiin kirjattu säätiöyliopistonhallituksen esittävän TAMKin hallituksen kokoonpano. Olisimme myös halunneet kirjattavan, että päätös esityksistä on säätiöyliopiston, ei välttämättä hallituksen.

 • Ammattikorkeakoulu laatii tehtäväänsä toteuttaakseen oman strategian, joka osaltaan täydentää koko yhteisön yhdessä valmistelemaa strategiaa.

  • Ammattikorkeakoulun strategian sanotaan toteuttavan korkeakouluyhteisön strategiaa, olisimme halunneet kirjauksen muotoon “täydentää”, sillä se kuvastaa TAMKin strategian roolia korkeakouluyhteisölle paremmin. Kirjausta kuitenkin muutettiin selkokielisempään muotoon, jossa ammattikorkeakoulun strategian merkitys tunnistetaan paremmin. 

Kaiken kaikkiaan voimme olla melko tyytyväisiä ammattikorkeakoulua käsitteleviin kirjauksiin, sillä suurin osa esitetyistä muutoksista hyväksyttiin sellaisenaan. Olisimme kuitenkin halunneet myös konsernisäännön hyväksyttäväksi samaan aikaan. Konsernisäännössä määritellään toimintaa konsernissa ja ammattikorkeakoulun roolia sekä omistajaohjausta vielä tarkemmin. Konsernisääntö on tällä viikolla käsittelyssä TAMKin ja Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksissa.

Tamko toivoo myös enemmän keskustelua TAMKin ja sen tulevan omistajan välille, niin että ammattikorkeakouluyhteisön jäsenillä on mahdollisuus ja tilaisuus keskusteluun. Aiemmissa tilaisuuksissa ammattikorkeakoulun asioihin on jäänyt vain hetki aikaa, eikä se riitä.