YHTEYSTIEDOT

Kuntokatu 3, L-rakennus,
FI-33520 TAMPERE

+358 44 382 6561, toimisto(ät)tamko.fi
avoinna ma - pe kello 9.00 - 16.00

Kannanotto TAMKin hallituksen valinnasta

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ja henkilöstö ottavat kantaa Tampereen korkeakoulusäätiön esityksestä Tampereen ammattikorkeakoulun hallitukseksi. Ammattikorkeakoulun hallitus valitaan tänä keväänä yhtiökokouksessa ja TAMKin pääomistajan esityksenä Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen esitys tulee yhtiökokouksessa päätetyksi. Opiskelijakunta ja TAMKin henkilöstö esittävät Tampereen korkeakoulusäätiölle huolensa valittavan hallituksen kokoonpanosta. 

Kannanottomme:

Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen kokouksen 19.4. esityslistassa on esitykset TAMK Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi ja hallituksen jäseniksi yhtiökokouksessa toukokuussa. Korkeakoulusäätiön hallitus on esittämässä TAMK Oy:n hallitukseen kuutta jäsentä, mukaan lukien korkeakoulusäätiön hallituksen jäseniä J.T. Bergqvistiä, Pekka Puustista ja Linda Soikkelia sekä Tampereen yliopiston tulevaa rehtoria. Lisäksi hallitukseen ollaan esittämässä TAMK Oy:n nykyistä puheenjohtajaa Matti Höyssää sekä hallituksen jäsentä Jari Alasta ja opiskelija- ja henkilöstöjäseniä näiden ryhmien valintojen mukaan. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaisi yhtiökokouksesta.

Esitämme huolemme muodostettavan hallituksen vaikutuksesta ammattikorkeakoulun toimintaan ja hallituksen mahdollisuudesta toimia ammattikorkeakoululain edellyttämällä tavalla riippumattomasti Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n parasta etua ajatellen.

  • Hallituksen kokoonpanossa tulisi ottaa huomioon tasa-arvolain (609/1986) 4a §:n vaatimukset siitä, että toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä. On muistettava, että ammattikorkeakoulun opiskelijoista ja henkilökunnasta merkittävä osa on naisia.
  • Ammattikorkeakoululain (932/2014) 21 §:n mukaan ammattikorkeakoulun toimintaan sovelletaan hallintolakia ja sen esteellisyyssäännöksiä (434/2003) julkisten hallintotehtävien osalta. Tämän perusteella mielestämme ei ole luontevaa, että yliopiston rehtori on ammattikorkeakoulun hallituksen jäsen.
  • Yhteisöjäävistä on kyse, kun toimielimen jäsen (hallituksen jäsen) tai toimihenkilö (rehtori, vararehtori, dekaani, koulutusjohtaja) tai hänen perhepiiriinsä kuuluva henkilö on hallituksen jäsenenä taikka toimitusjohtajana sellaisessa yhteisössä, säätiössä tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi ammattikorkeakoulun ja yliopiston välisistä sopimuksista ja niiden sisällöstä päätettäessä.
  • Edellisen perusteella olisi luontevaa vahvistaa ammattikorkeakoulun päätöksenteon riippumattomuutta ja ennakkoon välttää jääviysasetelmien syntymistä korkeakoulujen hallinnossa.
  • Ammattikorkeakoululain 17§ ensimmäinen momentti määrittelee hallituksen kokoonpanon. Lain perustelutekstissä tarkennetaan, että jäsenten valinnassa tulisi lisäksi huomioida työelämää ja aluetta palvelevan tutkimus- ja kehitystyön tuntemus, sekä koulutuksen työelämälähtöisyyttä edistävä työ- ja elinkeinoelämän tuntemus. Mielestämme yliopistosäätiön pitäisi esityksessään huomioida paremmin erityisesti alueellisen elinkeinoelämän tuntemus.

 

TAMKin henkilöstö ja opiskelijat,

Opiskelijakunta Tamko

 

Lisätiedot

Verna Rantala

Tampere3-asiantuntija,

tampere3@tamko.fi / 044 082 6570