YHTEYSTIEDOT

Kuntokatu 3, L-rakennus,
FI-33520 TAMPERE

+358 44 382 6561, toimisto(ät)tamko.fi
avoinna ma - pe kello 9.00 - 16.00
 

Poliittinen ohjelma

Tamkon poliittinen ohjelma ohjaa opiskelijakunnan kunnallis- ja opiskelijapoliittista vaikuttamistyötä yhdessä Ryhmä 35 000 -edunvalvontaryhmän kunnallispoliittisen ohjelman kanssa.

 

Tamkon poliittinen ohjelma

Hyväksytty Tamkon edustajistossa 15.11.2016

Opiskelijaterveydenhuolto

 • Opiskelijaterveydenhuollon tulee kattaa perusterveydenhuolto, mielenterveyshuolto sekä hammashoito.
 • Terveydenhuollon palveluiden on oltava opiskelijoiden helposti saatavilla yhdeltä palveluntarjoajalta.
 • Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltopalveluissa ei tule olla vakuutusluonteista automaattista terveydenhuoltomaksua.

Opiskelijaliikunta

 • Opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.
 • Opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien kehittäminen on sekä oppilaitosten että kuntien vastuulla.
 • Opiskelupaikkakunnan tulee huomioida opiskelijoiden liikuntatarpeet tarjoamalla palvelut opiskelijahintaan.

Opiskelu ja koulutus

 • Koulutus ja korkeakoulupalvelut ovat laadukkaita.
 • Kaikki tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat ovat keskenään tasavertaisessa asemassa
 • Opetushenkilökunnalla on riittävät pedagogiset taidot.
 • Opiskelijat ja opetushenkilökunta ovat ammattikorkeakoulun tärkeimmät sidosryhmät.
 • Laadukas opinto-ohjausjärjestelmä on taattava jatkossakin - myös säästötoimenpiteiden keskellä.
 • Ammattikorkeakouluopiskelijoiden asema muuttuvassa korkeakoulukentässä on turvattava.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen opiskelijakunnassa

 • Tamko kannustaa jäseniään yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
 • Opiskelijat ovat edustettuna paikallisen ja valtakunnallisen päättämisen eri tasoilla
 • Opiskelijoita on kuultava kaikissa heitä koskevassa päätöksenteossa
 • Opiskelijat äänestävät aktiivisesti

Opiskelija-asuminen

 • Opiskelijoiden asumiskustannukset laskevat
 • Opiskelija-asuntojen tarve huomioidaan Tampereen kaupungin kaavoitusprosesseissa.

Julkinen liikenne

 • Joukkoliikenteen matkalippujen hinnoista tarjotaan opiskelija-alennus
 • Tampereen julkisen liikenteen palveluiden tulee olla niin laadukkaat, ettei oman auton käytölle olisi kaupungin sisällä tarvetta.

Jäsenyys

 • Opiskelijakunnan jäsenyys on vapaaehtoista.

Toimeentulo

 • Opintotuen tulorajoja on nostettava.
 • Opintolainan nostamisen on oltava vapaaehtoista.
 • Opintotuen asumislisä on korotettava vastaamaan asuinkunnan yleisiä asumiskustannuksia.
 • Opintorahan tulee olla indeksisidonnainen.
 • Opintotuki voidaan korvata perustulolla.

Työharjoittelu

 • Kaikesta ammattikorkeakoulussa tehtävästä työharjoittelusta on saatava asianmukainen korvaus.
 • Harjoittelusta ei koidu kustannuksia opiskelijalle, eikä se aiheuta merkittäviä kustannuksia ammattikorkeakouluille. Ammattikorkeakoulu ei maksa harjoittelupaikoille opiskelijoiden ohjauksesta.

Työllistyminen

 • Ammattikorkeakoulujen opetuksen työelämälähtöisyyttä on entisestään kehitettävä lisäämällä työelämälähtöisiä projekteja opetussuunnitelmiin.
 • Opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet työllistyä opintojen aikana
 • Opiskelijat työllistyvät opintojensa jälkeen.