YHTEYSTIEDOT

Kuntokatu 3, L-rakennus,
FI-33520 TAMPERE

+358 44 382 6561, toimisto(ät)tamko.fi
avoinna ma - pe kello 9.00 - 16.00

Avoimet tehtävät

Opiskelijaedustajien paikkoja avoinna! 

Haemme kahta uutta häirintäyhdyshenkilöä opiskelijakunnalle!

Mikä ihmeen häirintäyhdyshenkilö? Kiusaaminen ja seksuaalinen häirintä eivät kuulu Tampereen ammattikorkeakouluun, kuten eivät millekään opiskelu- tai työpaikalle. Tamkolla on useamman vuoden ollut nimettynä mies- ja naisoletetut häirintäyhdyshenkilöt, jotka ovat TAMKin opiskelijoita. Nämä häirintäyhdyshenkilöt tukevat ja neuvovat häirintää kohdanneita luottamuksellisesti ja vaitiolovelvollisuussopimuksen alaisuudessa. 

Valitut opiskelijat koulutetaan tehtävään, joten haemme empaattisia, kuuntelevaisia ja luotettavia opiskelijoita eri koulutuksista. Toivomme hakijoilta myös välttävää englannin kielen taitoa, sillä opiskelijayhteydenottoja saattaa tulla myös englanniksi. Valittuja häirintäyhdyshenkilöitä työssään tukee Tamkon työntekijä. Toimintaa kehitetään jatkuvasti ja näkyvyyttä parannetaan kampanjoimalla toiminnasta syksyllä 2018. Yhteydenottomäärien mahdollisesti kasvaessa, rekrytoimme lisää häirintäyhdyshenkilöitä, sillä tarkoitus ei ole kuormittaa opiskelijoita vapaaehtoistoiminnalla. 

Mikäli kiinnostuit, lähetä vapaamuotoinen hakemus tehtävään osoitteeseen ilona(at)tamko.fi perjantaihin 23.3.2018 mennessä. Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille. Lue lisää tai tutustu nykyisiin häirintäyhdyshenkilöihin Tamkon nettisivuilla.

TOASin valtuuskunta

Säätiöllä on valtuuskunta, joka valvoo säätiön toimintaa. Valtuuskuntaan kuuluu 26 jäsentä, joista 20 on säätiön taustayhteisöjen valitsemia, neljä valtuuskunnan valitsemia ja kaksi asukkaiden edustajia. Valtuuskunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Valtuuskunta valitsee säätiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet sekä tilintarkastusyhteisön. Lisätietoja täältä 

Valtuuskuntaan haetaan yhtä varsinaista edustajaa ja yhtä varaedustajaa. 

TAMKin koulutusten neuvottelukunnat:

Jokaisella TAMKin koulutuksella on neuvottelukunta, jossa koulutus ja työelämä kohtaavat. Tapaamisia järjestetään vuodessa kaksi, joten ajallisesti neuvottelukunta ei työllistä ja siihen osallistuminen on yleisesti hyväksyttävä syy esimerkiksi poissaololle opetuksesta.

Neuvottelukuntien jäseninä on TAMKin henkilökuntaa, työelämän edustajia sekä kyseisen koulutuksen opiskelijaedustaja. Neuvottelukunnissa keskustellaan mm. mahdollisuuksista projekteihin sekä opetuksen suhteesta työelämän tarpeeseen. Toivomme innokasta ja positiivista kehittäjää! Parhaimmillaan neuvottelukuntasuhteilla on jopa työllistytty!

Mikäli kiinostuit, ilmaise kiinostuksesi tai kysy lisää sähköpostilla opiskelijaedustajat[at]tamko.fi. Paikat täytetään sopivien henkilöiden löydyttyä.

Haemme alan opiskelijaedustajia seuraaviin neuvottelukuntiin:

 • Ajoneuvotekniikan neuvottelukunta 
 • Röntgenhoitajakoulutuksen neuvottelukunta
 • Talotekniikka-alan (STATE) neuvottelukunta
 • Terveydenhoitajakoulutuksen neuvottelukunta
 • Terveysalan ylempien amk-tutkintojen neuvottelukunta

Tampere3-opetussuunitelmatyöryhmät:  

Tampere3-opetussuunnitelmatyöryhmissä pääset kertomaan alasi opiskelijoiden näkemyksen sekä vaikuttamaan opetussuunnitelmien yhteiseen kehittämiseen oman koulutuksesi näkökulmasta. Ryhmät pohtivat myös yhteistyö- ja kehittämismahdollisuuksia ammattikorkeakoulun ja yliopiston välillä. Ryhmien arvellaan kokoontuvan kerran yhdessä tai kahdessa kuukaudessa. 

 • Kieli- ja viestintäopinnot 
 • Smart Society
 • SOTE
 • Sähkövoimatekniikka ja sähköinen talotekniikka
 • ICT
 • Kasvatus ja opetus
 • Energiatekniikka, kemian- ja prosessitekniikka
 • Matemaattiset tieteet ja luonnontieteet, teknis-luonnontieteellinen ala
 • ​Journalistiikka, viestintä ja media
 • Interaktiivinen media ja tulevaisuuden palvelut
 • Tiedekahvila ja asiantuntijaviestintä

Avoimet työpaikat

Ei avoimia paikkoja (päivitetty 15.3.2018)